HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ATGT NĂM 2019

0

Ngày 15/01/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018; triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Ông Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ATGT năm 2019 tại điểm cầu huyện Bạch Thông

Năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác, chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hiện có duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trận tự an toàn giao thông thường xuyên được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trận tự an toàn giao thông, đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Đối với huyện Bạch Thông năm 2018, trên địa bàn huyện 05 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 02 người, bị thương 02 người so với cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm, số người chết giảm.

Năm 2019, Ban an toàn giao thông tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông của tỉnh năm 2019 từ 5% – 10% so với năm 2018. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo TTATGT. Tiếp tục lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ chức giải tỏa, ngăn chặn các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh…Cũng tại hội nghị, Ban ATGT tỉnh đã phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy”./.