HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “1 TRIỆU SÁNG KIẾN – NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID – 19”

Sáng 12/5/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Dự tại điểm cầu huyện Bạch Thông có lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện và đại diện ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Bạch Thông

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch 111 ngày 26/01/2022 của Liên đoàn lao động tỉnh về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Định hướng một số nội dung sáng kiến tham gia Chương trình, hướng dẫn cập nhật, chỉnh sửa thông tin sáng kiến đã cập nhật và thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước, phấn đấu đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tính đến 13h30 ngày 12/5, tỉnh Bắc Kạn có 455 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký và nộp sáng kiến trực tuyến trên website của Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: congdoanvietnam.org.

Trong 2 năm (2022 và 2023), toàn tỉnh phấn đấu có số sáng kiến tham gia ít nhất đạt 15% so với tổng số đoàn viên (trên 2.000 sáng kiến). Chương trình được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ đầu năm 2022 – 31/5/2022): Số sáng kiến ít nhất đạt 5% số đoàn viên. Giai đoạn 2 (01/6/2022 – 31/12/2022): Số sáng kiến ít nhất đạt 4% số đoàn viên. Giai đoạn 3 (01/01/2023 đến tháng 9/2023): Số sáng kiến ít nhất đạt 6% số đoàn viên./.

Đào Kiên