HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 06 THÁNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

Sáng 09/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Dự và chủ trì tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện

Đề án 06 được phê duyệt theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích đó là: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đề án xác định 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ; các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ chung và 1/8 nhiệm vụ cụ thể. Đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Điểm nổi bật là, Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời, mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác trong lực lượng như cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ôtô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt tỉ lệ 93,1%)…Cùng với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia, đến cuối tháng 7 thu nhận 6 triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh…Đến nay, đã có 67 triệu công dân được cấp căn cước công dân gắp chip điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành cần liên tục đổi mới tư duy, có tầm nhìn chiến lược, vừa triển khai nhiệm vụ trước mắt, vừa hoạch định nhiệm vụ lâu dài; đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn phù hợp lợi ích quốc gia, tránh lãng phí nguồn lực. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong phát triển chuyển đổi số để thực hiện thành công Đề án. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện thành công Đề án, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm cũng như ý nghĩa của việc vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp và việc huy động các nguồn lực thực hiện Đề án. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện phải gắn với kiểm tra, đánh giá nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho đất nước, cho Nhân dân./.

Thanh Tuyền