HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng 05/8/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn hoá và Thông tin, công tác xây dựng CQĐT cấp xã 7 tháng đầu năm 2020;triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

                                                 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Văn hóa Thông tin.

6 tháng đầu năm, Phòng văn hóa – Thông tin huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu và giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, thể dục thể thao, thông tin truyền thông trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm đã có 561 lượt đến tham quan, nghiên cứu và học tập tại các khu di tích. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, có 8.422/8.500 gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hoá: 147/147; 06/13 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị: 01/01 ; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 103/103 = 100%, trong đó: cơ quan: 36; đơn vị: 61; doanh nghiệp: 06.
Đối với công tác xây dựng CQĐT cấp xã đã ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, chủ động ứng dụng CNTT trong công việc góp phần hỗ trợ tốt công tác xử lý nghiệp vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao du lịch, thông tin truyền thông. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn./.

Ngọc Diệp