HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN  QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH

0

Sáng ngày 03/6/2024, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị  được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh kết nối tới 183 điểm cầu trong toàn tỉnh, với trên 9.200 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông

 Tham dự tại điểm cầu huyện Bạch Thông, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị – xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy,  lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ cơ quan Huyện ủy.

 Tại hội nghị đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh tập trung vào lý do ban hành, những hạn chế, nội dung trọng tâm và việc cụ thể hóa các văn bản, bao gồm: Quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của BCH Trung ương ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các công trình trọng điểm, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024 – 2025, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai năm học mới 2024-2025…/.

Hoàng Sim

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây