HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Sáng 27/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới với hình thức trực tuyến từ điểm cầu của huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn.

 Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu của huyện có Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên phổ biến các luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Phòng, chống ma túy; các luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, đó là: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua hội nghị, nhằm triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời đưa những quy định của pháp luật đi vào thực tế cuộc sống đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật./.

Hoàng Sim