HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN KHỐI XÃ, THỊ TRẤN THÁNG 11 NĂM 2020

0

Ngày 23/112020 Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban khối xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 11 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2020. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

                     Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong tháng 11 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa mùa và triển khai trồng cây màu vụ đông, thu ngân sách đạt 94% KH. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 58% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các xã, thị trấn đang tích cực thực hiện, hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị ổn định…
Kết luận hội nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới các xã, thị trấn, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền người dân thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế, trồng cây màu vụ đông, triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Quan tâm thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; vận động người dân đăng ký trồng rừng năm 2021. Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách. Khẩn trương giải ngân các nguồn vốn sản xuất theo chuỗi giá trị cũng như việc giải ngân, quyết toán nguồn vốn xây dựng cơ bản. Quan tâm thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khẩn trương thực hiện việc rà soát, phúc tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 đảm bảo đúng đối tượng. Chú trọng công tác tuyên truyền người dân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội 13 của Đảng. Chỉ đạo duy trì tốt nền nếp dạy và học, các phong trào thi đua tại các trường học. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác quản lý hành lang giao thông đặc biệt trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. …/.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT