HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG THÁNG 01/2019

Ngày 17/01/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 1/2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu huyện Bạch Thông có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, hội, MTTQ và các đoàn thể huyện; các báo cáo viên cấp huyện; các cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

 Toàn cảnh HN trực tuyến báo cáo viên 01/2019.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở  báo cáo về thực trạng lễ hội của nước ta, những khó khăn và giải pháp tháo gỡ trong công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lễ hội trong năm 2019; lãnh đạo Vụ Tổ chức điều lệ thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Đánh giá về thực trạng lễ hội của nước ta trong thời gian qua, một số nơi còn để xảy ra tình trạng phản cảm, chen lấn, xô đẩy, ép giá, đốt nhiều vàng mã, các hoạt động dịch vụ và một số biến tướng trong tổ chức hoạt động lễ hội để trục lợi… Đồng chí Ninh Thị Thu Hương – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh một số giải pháp tháo gỡ trong công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lễ hội trong năm 2019. Lãnh đạo Vụ Tổ chức điều lệ Ban Tổ chức Trung ương thông tin kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…Để làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc, các báo cáo viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới nhằm bảo tồn được các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; làm tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách…/.