HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN THÁNG 4

Sáng 03/4/2019, BTG Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2019 bằng hình thức trực tuyến, tại ba đầu cầu chính: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với trên 100 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng BTG Trung ương chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên tháng 4/2019 

Tại điểm cầu huyện Bạch Thông, thành phần dự hội nghị bao gồm: Các đồng chí Huyện ủy viên, Báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, đại diện các phòng, ban, ngành, hội, MTTQ và các đoàn thể huyện, Trung tâm Viễn thông huyện.

Hội nghị được nghe Tiến sỹ Dương Quang Thành – Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam thông tin về: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tình hình cung cấp điện thời gian gần đây; những khó khăn và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tiến sỹ Khuất Việt Hùng  – Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn giao  thông Quốc gia thông tin về: Tình hình tai nạn giao thông và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thời gian gần đây; những giải pháp trọng tâm, đột phá để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới. Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới. Sau Hội nghị này những nội dung trên sẽ tiếp tục được đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng đến toàn các bộ, đảng viên và nhân dân các địa huyện./.