Hội nghị triển khai Thông tư số 19/2013/TT-BYT

Ngày 26/8/2015, Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, khoa chuyên môn, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã triển khai các nội dung của Thông tư như: Nội dung triển khai quản lý chất lượng trong bệnh viện; hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện; trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe nội dung cơ bản về kỹ năng giao tiếp, ứng xử: Đối với người bệnh, trong công sở, trong thực thi nhiệm vụ với cảnh quan môi trường làm việc, trong các hoạt động đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các hoạt động cộng đồng. Việc triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế tại tỉnh ta, giúp cán bộ y tế rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế trong toàn tỉnh; xây dựng phong cách thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực với khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”./.