Hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Sáng ngày 25/11/2015, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà La Thị Huyền – Uỷ viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng chính sách XH huyện và Lãnh đạo UBND 17 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bạch Thông đã triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định số 55 thay thế Nghị định số 41 kể từ ngày 25/7/2015 và có nhiều điểm mới như: mở rộng đối tượng vay vốn, quy định cụ thể hơn về các lĩnh vực cho vay, nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm tăng gấp 1,5 – 2 lần, quy định riêng về chính sách tín dụng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao…

Phát biểu tại hội nghị, bà La Thị Huyền – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nghị định số 55 có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đề nghị các tổ chức tín dụng, các ngân hàng cần bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện, tập trung huy động vốn trong dân, tranh thủ nguồn vốn của Trung ương. Các tổ chức chính trị, xã hội như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội đẩy mạnh cho vay tín chấp để chuyển tải vốn nhanh nhất đến hội viên.