HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Sáng 26/7/2019, Công an huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo.

 Đại tá Hà Trọng Trung – PGĐ Công an tỉnh phát biểu, chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy Bắc Kạn nhằm mục đích thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các thành viên Ban chỉ đạo của huyện đã thảo luận và thống nhất nội dung của Chỉ thị, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả như: Tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp với tố giác tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm… Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý, tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Được biết, đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ bắt đầu thực hiện từ 01/8 – 30/9/2019. Qua đây, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện/.