Hội nghị triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

Ngày 27/3/2012, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ Ban Lâm nghiệp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2011; đồng thời tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Trong năm 2011, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng luôn được các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc, kịp thời đến nhân dân. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) được triển khai đồng bộ; các Ban Chỉ huy, lượng lượng PCCCR thường xuyên được kiện toàn. Năm 2011, toàn huyện kiện toàn được 20 Ban Chỉ huy PCCCR, 159 tổ, đội PCCCR ở thôn với 1.200 người tham gia. Công tác quản lý khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ được thực hiện đúng quy trình; trong năm, huyện đã cấp được 463 giấy phép khai thác gỗ với tổng khối lượng trên 16 nghìn m3; công tác quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã được thực hiện nghiêm túc. Qua tuần tra, kiểm soát, Hạt kiểm lâm huyện đã phát hiện và lập biên bản xử lý 70 vụ khai thác, vận chuyển, chế biến, mua bán, cất giữ lâm sản trái phép; tịch thu hơn 40 m3 gỗ các loại, trên 70 tấn cây dược liệu…

Năm 2012, để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, huyện Bạch Thông xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống chặt phá rừng, ngăn chặn kịp thời các đường dây mua bán, vận chuyển gỗ trái phép đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các hành vi chống người thi hành công vụ; duy trì thực hiện tốt công tác PCCCR; tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã theo quy định…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng như: Quyết định số 245/1998/QĐ – TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tường Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 02/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 1275/2005/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kan./.