HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2019

Ngày 21/01/2019, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị giới thiệu, triển khai thực hiện chương trình Đề án “ Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020, định hướng 2030. Ông Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

 Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai chương trình OCOP

Tại hội nghị các đại biểu đã được tìm hiểu sự cần thiết phải ban hành chương trình “ Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn. Kinh nghiệm phát triển khu vực nông thôn ở một số nước trên thế giới. Tình hình triển khai chương trình OCOP ở Việt Nam. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ, quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp của chương trình mỗi xã, phương một sản phẩm ở Bắc Kạn…Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các xã, thị trấn và các ngành liên quan nắm rõ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, trung ương trong việc triển khai thực hiện Chương trình “ Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lựa chọn, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP tại địa phương./.