Hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2017

Ngày 27/11/2017 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, thống nhất phân loại chất lượng và khen thương tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng, phó các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo cơ quan đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị đã triển khai quy định số 04-QĐ/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 902-CV/TCTU ngày 16/11/2017 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tại hội nghị cũng đã quán triệt và triển khai một số văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Bạch Thông như: Quy định số 09-QĐ/HU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy trình thủ tục đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định số 08-QĐ/HU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bộ tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Quản lý; Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; thống nhất phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh đây là Hội nghị rất quan trọng và có nhiều điểm mới trong việc kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, thống nhất phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, do vậy các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cần nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện để triển khai thực hiện việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan, đơn vị đảm bảo khách quan, đúng thời gian, đúng hướng dẫn…./.