Hội nghị tổng kết phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” địa bàn xã Nguyên Phúc – Cẩm Giàng.

0

Ngày 23 tháng 04 năm 2014, Công an huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Nguyên Phúc – Cẩm Giàng, triển khai phương hướng công tác năm 2014.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có: Ông Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào  – về an ninh trật tự tỉnh; Ông Nguyễn Văn Hòa Phó trưởng Công an huyện, trưởng Ban Chỉ đạo phát động; Ông Lê Đức Chung Phó trưởng Công an huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND hai xã, đại biểu thường trực HĐND-UBND-UB.MTTQ; các ông bà là bí thư, trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở trong hai xã và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Đợt phát động phong trào đã cơ bản hoàn thành nội dung, mục tiêu yêu cầu đề ra, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành đạt và vượt như công tác vận động quần chúng đã đảm bảo gắn liền với tấn công trấn áp tội phạm, phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn, do đó kết quả đạt được trong đợt phát động là khá tốt.  Công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội được duy trì thường xuyên và và đi vào hoạt động có chiều sâu. Nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào: Toàn dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy; công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý giữ gìn trật tự an ninh;

Phát biểu với Hội nghị Ông Trần Anh Tuấn đội trưởng đội xây dựng phong trào  – về an ninh trật tự đã biểu dương những thành tích hai xã  đã đạt được trong đợt phát động. Phát huy những kết quả đã đạt được, BCĐ cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời chỉ đạo hội nghị cần nhân rộng điển hình, hướng về cơ sở, đi sát với quần chúng để hiệu quả phong trào đảm bảo có chiều sâu, đạt hiệu quả cao nhất.