Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị năm 2013

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2013, tại Huyện ủy Bạch Thông, Ban Tổ chức các huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị năm 2013. Đến dự và phát biểu chào mừng có đồng chí Hà Đức Tuyến, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng Khối các huyện, thị và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị khẳng định: Trong năm 2013, thực hiện công tác thi đua, Ban Tổ chức các huyện, thị luôn nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ, Thường trực các huyện ủy, thị ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy đã tích cực chủ động tham mưu triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị và luôn có sự phối hợp tốt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Khối thi đua phát động từ đầu năm.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đầy đủ các nội dung theo quy định. Thực hiện công tác chuyên môn luôn gắn liền với các hoạt động thi đua góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của từng địa phương.

Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng năm 2013 như: Chưa có nhiều điển hình tiên tiến, các cách làm hay, sáng tạo để khuyến khích, động viên, nhân rộng góp phần thúc đẩy phong trào của ngành tổ chức xây dựng Đảng; việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua để phù hợp với từng giai đoạn chưa được linh hoạt; thời gian dành cho việc nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí để tổ chức thực hiện và đánh giá, xếp loại thi đua chưa được thường xuyên.

Tại hội nghị Đồng chí Hà Đức Tuyến, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông, phát biểu chúc mừng và biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị đã đạt được trong năm 2013. Các hoạt động thi đua, khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị năm 2013 đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời tin tưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đã tổ chức phát động thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2014. Các đơn vị ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị cũng bình chọn và biểu quyết đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn khen thưởng 04 tập thể gồm: Ban Tổ chức Huyện ủy Bạch Thông, Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Bể, Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Đồn và Ban Tổ chức Huyện ủy Na Rì, đồng thời Hội nghị cũng biểu quyết thống nhất suy tôn Ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn làm Trưởng Khối thi đua, khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng khối huyện, thị  năm 2014.