HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ LỤC BÌNH

Ngày 08/01/2020, tại xã Lục Bình, Đoàn đại biểu HĐND huyện gồm bà Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Nông Văn Trình – Bí Thư đảng ủy xã Hà Vị; Phùng Đức Chiến – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Huyện ủy; Đàm Văn Hồi – Công chức Văn phòng xã Lục Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Lục Bình – Hà Vị.

 Toàn cảnh hội nghị TXCT tại xã Lục Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã nghe đại biểu HĐND huyện thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của huyện; Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đơn vị bầu cử; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND huyện năm 2019.

 Cử tri xã Hà Vị có ý kiến tại hội nghị

 Tại buổi tiếp xúc cử tri đã có một số ý kến kiến nghị như: Đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường vào thôn Cao Lộc vì hiện tuyến đường đã xuống cấp rất nhiều; đề nghị nhà nước tu sửa các tuyến mương xuống cấp như Mương Nà Pẻn, kênh mương Nà Chuông.

 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện trực tiếp trao đổi, trả lời. Các ý kiến khác được đại biểu HĐND huyện  tổng hợp, chuyển ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.