Hội nghị tiếp xúc cử tri, của đại biểu HĐND huyện năm 2013 tại đơn vị bầu cử số 6 xã Nguyên Phúc và Cẩm giàng.

Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 vừa có buổi tiếp xúc với cử tri của 2 xã Nguyên Phúc và xã Cẩm giàngg, lấy ý kiến nhận xét, đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND huyện trong năm 2013.

          Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 đã báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Bạch Thông khóa XVIII, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2013; trả lời kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri được trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 đã báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động trong vai trò là Đại biểu HĐND huyện trong năm 2013 và phương hướng hoạt động trong năm 2014. Theo đó, các vị đại biểu HĐND huyện đã được đại diện cử tri của 2 xã  Nguyên Phúc và Cẩm Giàng đánh giá cao việc hoàn thành tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao, tuy nhiên nhiều cử tri mong muốn các đại biểu HĐND huyện cần tích cực xuống cơ sở nhiều hơn nữa để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

          Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết đã được lãnh đạo địa phương và Tổ đại biểu HĐND huyện giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến khác đã được tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.