Hội nghị thẩm định huyện họp xét xã đạt chuẩn quốc gia Y tế năm 2014

Chiều ngày 04/12/2014, Hội đồng thẩm định chuẩn quốc gia về y tế xã huyện Bạch Thông đã họp thẩm định đề nghị công nhận xã Quân Bình đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2014 giai đoạn 2011 – 2020. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Để triển khai thực hiên xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Trong năm 2014 xã Quân Bình nằm trong diện phấn đấu thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2014. Căn cứ hướng dẫn thực hiện và chấm điểm theo bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 –  2020 thì xã Quân Bình đã triển khai thực hiện 10 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế, xã đã xây dựng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên, người dân được hưởng thụ và tiếp cận với những dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác xã hội hoá y tế, hiện nay cơ sở hạ tầng và các trang trang thiết bị kỹ thuật tại trạm y tế xã được đầu tư xây dựng, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ được tăng cường, đảm bảo về số lượng và năng lực chuyên môn. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, giám sát, phòng chống dịch bệnh, công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được chú trọng. Kết quả thẩm định theo 10 tiêu chí xã Quân Bình đạt 96/100 điểm, đủ điều kiện để trình UBND tỉnh công nhận  đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2014. Kết luận hội nghị ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm y tế huyện, Phòng y tế huyện và Trạm y tế xã Quân Bình hoàn thành các thủ tục còn lại để trình lên cấp trên theo đúng kế hoạch.