HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN, XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHPN, Liên đoàn lao động huyện và phòng Tài Nguyên & Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh cho người dân xã Tân Tú.

HN tập huấn, xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh cho người dân xã Tân Tú.

 Hội nghị đã tuyên truyền, triển khai nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Trang bị cho đoàn viên, hội viên, nhân dân kiến thức và hỗ trợ xây dựng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh trên địa bàn dân cư, góp phần hoàn thành tiêu trí môi trường trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hội nghị dự kiến sẽ thành lập 13 mô hình tại các thôn và tặng hơn 600 gói men vi sinh sử lý rác thải hữu cơ cho các hộ đăng ký tham gia thực hiện mô hình; một số các thùng rác 2 ngăn cho thôn Nà Xe, xã Tân Tú – thôn về đích nông thôn mới trong năm 2022 với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

 Phân loại và xử lý rác thải theo hướng hữu cơ là một nội dung quan trọng giúp bảo vệ môi trường; sử dụng rác thải hữu cơ tạo ra phân bón, góp phần giảm kinh phí trong sản xuất nông nghiệp, tiến tới sản xuất nông sản sạch theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường đất và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mô hình hứa hẹn sẽ triển khai đồng loạt tại các xã trên địa bàn huyện với mục tiêu “chung tay xây dựng nông thôn mới”

Đào Kiên