Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Báo cáo viên

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Báo cáo viên và điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội cấp huyện năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Dùng – Trưởng phòng Công tác thông tin tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí là cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc không phải là báo cáo viên cấp huyện và một số đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Triệu Đức Dùng – Trưởng phòng Công tác thông tin tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn quán triệt, triển khai chuyên đề 1 về: “Nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng”; chuyên đề 2 về: “Phương pháp một buổi tuyên truyền miệng”. Thông tin thời sự về các vấn đề: Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; vấn đề đặt ra đối với Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi không có Mỹ tham gia và sự thích ứng của Việt Nam trong tình hình mới. Công các chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân xã, phường năm 2017 ở Cam-Pu-Chia….Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai chuyên đề: “Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội” và chuyên đề: “Định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng”. Đồng chí Lê Hồng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt, triển khai chuyên đề: “Phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội”; hướng dẫn thảo luận và lập báo cáo thực hiện nhiệm vụ điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 11-12/5/2017, trên cơ sở các nội dung được tập huấn nghiệp vụ tại hội nghị này, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, cũng như một số kỹ năng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới; qua đó thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.