Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2017

Ngày 20/7/2017, UBND huyện Bạch Thông phối hợp với Sở Nội vụ Bắc Kạn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2017 cho lãnh đạo UBND, cán bộ Văn hóa, Tư pháp hộ tịch, Văn phòng thống kê, Địa chính xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về cải cách hành chính ở Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua; Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và của tỉnh Bắc Kạn; Kỹ năng theo dõi và đánh giá cải cách hành chính; Tổ chức hoạt động và nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Kỹ năng cơ bản của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…Qua Hội nghị tập huấn, nhằm giúp cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn nắm được những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính, từ đó cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện./.