Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện năm 2014

Ngày 11/12/2014 UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện năm 2014. Dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng LĐ – TB&XH huyện, cán bộ chính sách, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình thực hiện công tác, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trong năm 2014 trên địa bàn huyện và định hướng công tác đấu tranh, xử lý trong công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay và các vấn đề liên quan. Quán triệt Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc và trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng… Theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có 16/17 xã, thị trấn với 233 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Do vậy qua hội nghị này sẽ là cơ sở để các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai.