Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng.

       Ngày 27/6/2018, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện, Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

 Toàn cành HN sơ kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng

       Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được các cơ quan chức năng triển khai mạnh mẽ: tổ chức tuyên truyền 04 cuộc với hơn 200 lượt người tham gia; lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 21 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu hơn 15m3 gỗ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2017, thu nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cảnh báo nguy cơ cháy rừng nên từ đầu năm đến nay không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác phát triển rừng năm 2018 huyện được giao chỉ tiêu trồng rừng là 370 ha đến nay đã thực hiện được trên 530ha đạt 144% KH giao. Trong 6 tháng đầu năm đã có 323 hồ sơ xin khai thác gỗ rừng trồng và cây mọc xen trong rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ với khối lượng trên 6000 mét khối.  Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng kiểm lâm, thời gian gần đây, tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn vẫn xảy ra, tiến độ trồng rừng còn chậm.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các ban, ngành trong huyện, các xã, nhất là thành viên Ban Chỉ huy bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm huyện cần tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Trong đó lưu ý thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 đã đề ra, tăng cường các biện pháp tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng chặt phá rừng, tích cực kiểm tra công tác lấn chiếm đất lâm nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của người dân để tham gia cùng với chính quyền địa phương, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng.