Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Ngày 02/7/2014 Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, đại diện các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã tích cực tham mưu với Thường trực Huyện ủy về phong trào CNVC – NLĐ và hoạt động công đoàn; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tổ chức công đoàn đã phát huy được vai trò, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động bám sát nhiệm vụ, sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện và kế hoạch hoạt động của cơ quan đơn vị. Triển khai thực hiện các hoạt động công đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; vận động cán bộ, CNVC-LĐ tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện. Phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động… Trong 6 tháng cuối năm 2014 Liên đoàn lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn như ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; ngày Cách mạng tháng tám thành công 19/8; Ngày quốc khánh nước CHXHCNVN 02/9… Tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, vận động cán bộ, CNVC – LĐ tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014 về “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói phải đi đôi với làm”; Kiện toàn Ban nữ công LĐLĐ huyện theo quy định; Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở; Phối hợp với cơ quan thi đua thi đua khen thưởng, BCĐ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện thẩm định, xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và đề nghị LĐLĐ tỉnh công nhận; tiến hành chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh, bình xét thi đua khen thưởng năm 2014; tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.