Hội nghị rút kinh nghiệm công tác diễn tập năm 2018

0

Chiều ngày 06/11/2018, Ban chỉ đạo diễn tập huyện năm 2018 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệp công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã và công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng huyện năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ công tác diễn tập năm 2018.

Hội nghị rút kinh nghiệm đã thông qua báo cáo đánh giá trong quá trình diễn tập, theo đó các thành viên BCĐ đã thảo luận đóng góp ý kiến bổ xung vào các nội dung diễn tập. Trên cơ sở các nội dung, văn bản chỉ đạo, chỉ đạo diễn tập của cấp trên về công tác phòng cháy, chữa cháy và diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã. UBND huyện và các đơn vị thực hiện diễn tập phòng thủ và diển tập phòng cháy, chữa cháy rừng đã triển khai và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 15 lượt tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhìn chung công tác diễn tập năm 2018 của huyện đã diễn ra theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, chuẩn bị tốt về nội dung, cơ sở vật chất. Trong quá trình diễn tập các ngành, đoàn thể đã bám sát theo định hướng, nội dung đã xây dựng, được BCĐ tỉnh đánh giá đợt diễn tập đạt khá.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng cháy chữa cháy rừng huyện. Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ để xây dựng mô hình trong thời gian tới hoàn thiện và đúng nội dung yêu cầu đề ra. Đồng thời, biểu dương kết quả trong quá trình diễn tập tại các xã, các thành viên BCĐ huyện đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm chuyên môn. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại trong quá trình diễn tập như các thành viên của huyện và cấp xã chưa thật sự quyết liệt, nên một số nội dung còn lúng túng chưa đúng nội dung kế hoạch. /.