Hội nghị quán triệt và triển khai các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Ngày 30/9 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các Ban xây dựng đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Phùng Đức Chiến – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng có bổ sung, sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để cụ thể hóa Điều lệ Đảng và phù hợp hơn với những vấn đề phát sinh trong thực tế, cùng hướng dẫn liên quan của UBKT Trung ương. Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đảng viên nắm vững các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đại biểu tập trung tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc; vận dụng khi xem xét, xử lý đảng viên có vi phạm, đảm bảo đúng người, đúng vi phạm nhằm giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Sau hội nghị, các cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai tinh thần và nội dung quan trọng của Quy định số 29 và 30 đến tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên để nắm vững các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức để triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn huyện.

Tại Hội nghị này, huyện Bạch Thông cũng đã tổ chức lấy phiếu biểu quyết rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2017 – 2020; dự kiến quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 – 2025./.