Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 03/02/2016, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư (hoặc thường trực đảng ủy) các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai nội dung các văn bản sau: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công  bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Huyện ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kết luận số 100-KL/TW ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Kết luận số 118-KL/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kết luận số 119-KL/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS – KHHGĐ gia đình; Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kế hoạch số 07-KH/HU ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong thời gian tới các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động được triển khai tại Hội nghị này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân để chủ động triển khai, tổ chức  thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 sắp đến gần, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông – xuân, phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác trồng rừng niên vụ 2016….tổ chức cho nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; cần chủ động bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết.