HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Ngày 30/10/2019 UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 200 đại biểu là thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, công chức tư pháp – hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hòa giải tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

 Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến, giới thiệu một số văn bản luật như Luật phòng, chống tác hại của rượu bia được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Luật lâm nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/1/2019; Luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng đã được tìm hiểu mục đích, ý nghĩa ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11…

Qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ hòa giải cơ sở nắm được các văn bản, các Luật mới được ban hành, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân…/.