Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII, ngày 4/11/2015, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khoá XVIII. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào các ngày 17-18/12 và được truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài truyền thanh – truyền hình huyện.  Kỳ họp sẽ thông qua 7 báo cáo trong đó có: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2015, dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2015 và dự kiến chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2016 và một số báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân và UBMTTQ huyện. Đồng thời thông qua 9 tờ trình và 9 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, 5 báo cáo tham luận về các vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – XH, Ban Pháp chế của HĐND huyện đối với các báo cáo trình tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND huyện chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, tờ trình và các dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng yêu cầu. Các báo cáo phải chuẩn bị chu đáo theo đúng quy trình, thể thức, có chất lượng và đề nghị các tổ đại biểu HĐND tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp ./.