Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 25/5/2016, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị liên tịch, nhằm đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp tổng kết HĐND khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 3/2016, HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp tổng kết HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình như dự kiến, xem xét, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND, UBND, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng thời thông qua 03 Nghị quyết theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức vào cuối tháng 06 đầu tháng 07/2016, với các nội dung: Thông qua các báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kinh nghiệm hoạt động của UBND huyện khóa XVIII và báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đơn vị TXCT trước cuộc bầu cử HĐND; tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu Ủy viên UBND huyện; số lượng thành viên Trưởng, Phó các Ban pháp chế, Ban kinh tế, Ban dân tộc HĐND huyện, thư ký các kỳ họp và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Để tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ nhất HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các phòng, ban liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đã thống nhất, những nội dung trình kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo; đảm bảo về trình tự, thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản theo đúng quy định hiện hành./.