HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ DANH SÁCH NHÂN SỰ BỔ SUNG QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Ngày 22/02/2019, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh Hội nghị
 
 Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản hướng dẫn của tỉnh về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ nhằm phát hiện nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…/.