Hội nghị kiểm điểm việc triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính Phủ

Sáng 30/5/2017, Ban Chỉ đạo 24-BT của huyện đã tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Duy Luân- Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban CĐ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của BCĐ 24-BT của huyện, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, cơ quan thường trực Ban CHQS huyện đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chính sách cấp xã, xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản liên quan đến nhân dân, hướng dẫn kê khai, phân loại đối tượng. Kết quả thực hiện tính đến hết 30/5/2017 các cấp đã tiếp nhận 349/338 hồ sơ, trong đó đã có quyết định được hưởng chế độ 18 hồ sơ; xét duyệt, thẩm định, báo cáo tỉnh 65 hồ sơ; 03 hồ sơ đủ điều kiện đang hoàn thiện; tổng số hồ sơ không đủ điều kiện là 252. Nguyên nhân, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 49 đối với các cấp là việc khảo sát ban đầu chưa sát đối tượng, nhiều đối tượng kê khai chưa đúng theo Quyết định hoặc bản thân không nằm trong vùng được hưởng chế độ, mất hồ sơ gốc, công tác tham mưu, đề xuất của một số cán bộ còn hạn chế… nên dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới như: Tăng cường công tác tuyên truyền, ra soát lại toàn bộ các đối tượng đảm bảo sát với Quyết định, hướng dẫn cụ thể việc kê khai cho các đối tượng, tổ chức chi trả cho các đối tượng đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định./.