HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG , ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, CHUYÊN ĐỀ 2019

Ngày 21/3/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 02 lớp nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và khối quân sự.

 

Tại hội nghị, các học viên được nghe những nội dung cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua học tập chuyên đề năm 2019 nhằm góp phần tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh./.