HỘI NGHỊ HIỆP ĐỒNG TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG NHÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019

Sáng 11/01/2019, Ban CHQS huyện vừa tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tá Ma Đình Khánh – Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 Hội nghị tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2019

Năm 2018, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân, nên công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội bảo đảm chỉ tiêu, đạt chất lượng. Trong tổng số 98 công dân giao cho các đơn vị quân đội, 80% đạt trình độ trung học phổ thông, trong đó trình độ Đại học có 05 công dân, trung cấp 01 công dân. Năm 2019, huyện được giao chỉ tiêu tuyển 102 công dân vào các đơn vị quân đội như: Lữ đoàn 144 Bộ tổng tham mưu, Lữ đoàn 601 – Quân khu I, Trung đoàn 246 – Sư đoàn 346. Công tác tuyển chọn giao cho địa phương đảm bảo “tuyển người nào, chắc người đó”, không đổi bù quân số sau khi giao nhận. Cơ quan quân sự các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ các cấp tuyển quân đạt tiêu chí “3 trong 1″, tức  là công dân nhập ngũ có đủ các tiêu chí công chức, đảng viên và có trình độ cao đẳng, đại học. Các đơn vị nhận quân tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể với địa phương giao quân, đặc biệt là khâu thâm nhập hồ sơ nhập ngũ, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời vướng mắc để quân nhân vào đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ./.