HỘI NGHỊ GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN “ MẪU MỰC TIÊU BIỂU ” NĂM 2023

Sáng 14/3/2023, Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện.“Mẫu mực tiêu biểu” và xây dựng đơn vị điểm huấn luyện điều lệnh. Xây dựng chính quy, quản lý kỹ thuật năm 2023. Dự có Đại tá Triệu Văn Thập – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã quán triệt Chỉ thị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và giao nhiệm vụ làm điểm đối với Ban CHQS huyện Bạch Thông.  Cụ thể, đối với nội dung huấn luyện điều lệnh yêu cầu đặt ra là: tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo Chương trình huấn luyện cơ bản năm 2022; các nội dung đạt chỉ tiêu về huấn luyện giỏi theo Chỉ thị số 79/CT-BQP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Về nhiệm vụ xây dựng chính quy, cần thực hiện đầy đủ các nội dung về xây dựng chính quy tại Tiêu chuẩn 3 của Chỉ thị số 79/CT-BQP và Quyết định số 2425/QĐ-TM ngày 03/10/2022 của Bộ Tổng tham mưu về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” nội dung tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 3. Về công tác quản lý kỷ luật cần: tập trung quán triệt đầy đủ các văn bản Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh về quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ quân nhân cả về số lượng và chất lượng; quản lý chặt chẽ trang bị, kỹ thuật; sử dụng đúng quy định.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Triệu Văn Thập, Phó Chỉ huy trưởng -Tham mưu trưởng , Bộ CHQS tỉnh  yêu cầu đơn vị phải cụ thể hóa các nội dung trên, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng đó, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên; phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ; chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu; lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, có chất lượng, hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu đề ra./.

Ngọc Diệp