Hội nghị giao ban Khối xã, thị trấn tháng 9 năm 2016

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2016, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 10 năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Thường trực HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo một số phòng ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 9 năm 2016, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc các loại cây trồng và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được duy trì thực hiện có hiệu quả, tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh theo mùa cho nhân dân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Chế độ chính sách cho các  đối tượng thụ hưởng được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng, chống chữa cháy rừng năm 2016. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên trong tháng vẫn còn một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách Nhà nước đạt thấp; tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản còn chậm; thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới ở một số xã chưa đạt kế hoạch đề ra; vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn; công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ còn chậm; công tác lãnh đạo, điều hành ở một số đơn vị vẫn chưa thực sự quyết liệt do vậy hiệu quả công tác chưa cao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả các xã, thị trấn đã đạt được trong tháng 10, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa, chủ động làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây màu vụ đông – xuân năm 2016 – 2017; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng trồng mới; chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô. Đẩy mạnh thực hiện công tác thu ngân Nhà nước trên địa bàn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa ban và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động tham gia cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng, chống, chữa cháy rừng năm 2016 đảm bảo hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia cuộc thi thuyết trình Chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông năm 2017. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “200 ngày đêm lao động sáng tạo chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn”.  Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn…/.