Hội nghị Giao ban Khối xã, thị trấn tháng 8 năm 2015

Chiều 25/8/2015, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối xã, thị trấn để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 năm 2015.

Dự Hội nghị có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Qua tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị cho thấy: Trong tháng 8 năm 2015, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cơ bản đúng tiến độ theo kế hoạch. Làm tốt công tác chăm sóc các loại cây trồng, phát huy có hiệu quả các phương án chống hạn đã đề ra, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai làm tốt; chăm sóc tốt trồng rừng năm 2015. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì thực hiện có hiệu quả, quan tâm làm tốt chế độ cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến toàn thể nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 8 còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thu ngân sách một số xã đạt thấp; việc thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền xã chưa thật sự quyết liệt; sự phối hợp trong công tác tại một số xã, thị trấn có lúc chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả các xã, thị trấn đã đạt được trong tháng 8, tuy nhiên thời gian tới các xã, thị trấn cần làm tốt một số nhiệm vụ:

Về kinh tế: cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt cây trồng vụ mùa, chuẩn bị gieo trồng ngô vụ đông; chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt II năm 2015; thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2016; đẩy mạnh thực hiện công tác thu ngân Nhà nước trên địa bàn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, thực hiện chi ngân sách đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; làm tốt công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2015.

Về văn hóa – xã hội: cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần chỉ đạo các trường học tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; duy trì nền nếp dạy và học, nâng cao chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch, bệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt bộ tiêu trí quốc gia về y tế; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm công tác giảm nghèo, thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo năm 2015 đảm bảo chính xác, khách quan.

Về quốc phòng – an ninh: Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân đợt II năm 2015 đảm bảo chỉ tiêu giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đối với công tác xây dựng Đảng: cần khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành và Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chỉ đạo triển khai, quán triệt tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đẩy nhanh tiến độ biên tập cuối Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn. Nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; duy trì các tổ dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch; thường xuyên nắm tình hình quần chúng nhân dân, các vấn đề dân tộc và tôn giáo trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước của chính quyền và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.