HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI XÃ, THỊ TRẤN THÁNG 3 NĂM 2023

Chiều ngày 09/3/2023, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tếxã hội; Quốc phòng An ninh trong tháng 2  và  đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 3, 4 năm 2023. Các đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong tháng 2 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy lúa và trồng cây màu vụ xuân, đến nay toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân; cây thuốc lá trồng được 101 ha, đạt 107% KH. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thu ngân sách đến ngày 20/2 đạt 14% KH. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo trang trọng, đúng quy định; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm…

Kết luận Hội nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu trong tháng 3, 4 các xã, thị trấn, phòng ban chuyên môn cần chỉ đạo Nhân dân hoàn thành gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ xuân. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu giao. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng đàn gia súc đợt I. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý hành lang giao thông. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động. Quan tâm chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp giữa năm, công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…/.

Thanh Tuyền