Hội nghị Giao ban khối xã, thị trấn tháng 3 năm 2016

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 năm 2016. Dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế – Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội, Dân tộc, Tư pháp, Trạm Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi Cục thuế, Hạt Kiểm lâm huyện, Thanh tra, trường THPT Phủ Thông, BCH Quân sự, Công an, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Ban QLCDA huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Thu Trang – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 3 năm 2016, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Cây lúa vụ xuân đã gieo cấy đạt trên 95% diện tích, cây ngô gieo trồng được hơn 52% diện tích, các cây trồng khác nhân dân đang tập trung thực hiện. Thực hiện tốt các phương án phòng, chống hạn phục vụ cho sản xuất vụ xuân, chủ động chuyển đổi 40,5 ha bị hạn sang trồng cây màu. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện tốt. Trồng rừng năm 2016 đã thiết kế được 207ha, đạt 63% kế hoạch, và xử lý thực bì được khoảng 39% diện tích. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. Riêng xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn, đến nay đã giải ngân được 9.996 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch.Thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm được 2.596 triệu đồng, đạt 18,5% chỉ tiêu giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quan tâm làm tốt chế độ cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn và các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được quan tâm thực hiện tốt. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2016, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lựa chọn và đăng ký giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc tại đơn vị. Tăng cường đi công tác cơ sở, nắm chắc các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ chức thành công kỳ họp tổng kết HĐND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016… 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp còn chậm. Thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt thấp. Việc triển khai thực hiện các bước công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại một số đơn vị còn lúng túng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quyết liệt. Sự phối hợp công tác giữa các ngành, các địa phương, đơn vị có lúc chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…Hội nghị cũng giành thời gian để Đảng ủy các xã, thị trấn thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng 3, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của tháng 4 năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoang Thu Trang – Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả các xã, thị trấn đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2016, để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai trồng rừng năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu giao, đúng tiến độ. Chuẩn bị tốt hiện trường trồng rừng năm 2016. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục trên địa bàn, nhất là các trường học bán trú; chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm học 2015 – 2016; tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chế độ chính sách trên địa bàn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể: Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần tăng cường nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội trên địa bàn. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đẩy mạnh việc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2016. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tổ chức, quan tâm công tác kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên và rà soát bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị, tăng cường đi công tác cơ sở, nắm chắc các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo tốt công tác đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, nhất là công tác nhân sự và các văn kiện trình đại hội. HĐND các cấp duy trì hoạt động theo luật định. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.