Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn tháng 1,2 năm 2017

Ngày 24/2 Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 1,2 và  đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 3 năm 2017. Các đồng chí Đồng Văn Lưu Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Quốc Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong tháng 1 và tháng 2 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung làm đất  gieo cấy lúa và trồng cây màu vụ xuân, đến nay toàn huyện làm đất được trên 95% diện tích, gieo mạ đạt 100% diện tích. Cây thuốc lá trồng được 75% KH, cây dong riềng đạt 81% KH, thu ngân sách đạt 6,9% KH tỉnh giao, đăng ký trồng rừng được 289 ha, đạt 52% KH và xử lý thực bì được khoảng 87 ha; đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các trường học duy trì tốt nền nếp dạy và học. Các xã, thị trấn tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian và các hoạt động thể dục, thể thao gắn với Đại hội thể dục, thể thao các cấp nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu năm 2017 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị ổn định. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch…

Kết luận Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới các xã, thị trấn các đơn vị cần tập trung chỉ đạo người dân gieo cấy lúa và  cây trồng vụ xuân đúng khung thời vụ, thực hiện tốt các phương án chống hạn, đảm bảo nước tưới cho sản xuất, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng định hướng. Triển khai tốt công tác tiêm phòng gia súc định kỳ đợt I năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo đăng ký trồng rừng năm 2017 và đẩy nhanh tiến độ thiết kế, xử lý thực bì. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách. Đôn đốc giải ngân, quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác quản lý Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn…./.