Hội nghị giao ban Khối xã, thị trấn tháng 11 năm 2015

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2015, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối xã, thị trấn để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Thu Trang – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Qua tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn và ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị cho thấy: Trong tháng 11 năm 2015, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Việc thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa đến thời điểm báo cáo đạt trên 70% diện tích. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi. Thu ngân sách một số xã đạt và vượt chỉ tiêu giao như: Cẩm Giàng 113,1%, Vi Hương 103,2%, Dương Phong 102%, Quang Thuận 101,5%, Mỹ Thanh 101,5%. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì thực hiện có hiệu quả, quan tâm làm tốt chế độ cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được duy trì thực hiện tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng vẫn còn một số tồn tại như: Một số xã thu ngân sách đạt thấp; thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chưa đạt tiến độ đề ra; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền xã chưa thật sự quyết liệt; sự phối hợp trong công tác của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở có lúc chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả công tác chưa cao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang – Bí thư Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả các xã, thị trấn đã đạt được trong tháng 11, đồng thời nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2015 không còn nhiều các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch hết các loại cây trồng vụ mùa, chủ động làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây màu vụ đông – xuân năm 2015 – 2016; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng trồng mới; tiến hành xử lý thực bì trồng rừng năm 2016 theo kế hoạch; chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Duy trì thực hiện tốt nề nếp dạy và học. Làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch, bệnh. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổ chức tốt kỳ họp HĐND xã, thị trấn cuối năm. Tổ chức tốt việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, đánh giá cán bộ công chức, viên chức và đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2015 theo quy định.