Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn tháng 10

Ngày 23/10/2015, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn nhằm đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015. Đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 10 các xã, thị trấn đang tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa sớm, quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại các cây trồng vụ mùa, đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo tiêm phòng đợt II cho đàn gia súc gia cầm ước đạt 75% KH; tiến hành nghiệm thu công tác trồng rừng năm 2015, chỉ đạo nhân dân tiếp tục đăng ký trồng rừng năm 2016; trong tháng  tiến hành cấp 25 giấy phép khai thác lâm sản, mô hình luân canh 3 vụ thực hiện được hơn 148 ha; thu ngân sách đạt 60% kế hoạch tỉnh giao; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, văn hóa thông tin; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tiêm phòng đợt II cho đàn gia súc, gia cầm còn thấp, thu ngân sách một số xã đạt thấp. Công tác chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiến độ thực hiện việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học tại xã Đôn Phong.

Trong tháng 11, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và cây màu vụ mùa, triển khai tốt phương án sản xuất vụ đông – xuân, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi, tập trung rà soát các nguồn thu ngân sách năm 2015 đảm bảo kế hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác rà soát bình xét hộ nghèo năm 2015; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Duy trì sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2015./.