Hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 8 năm 2015

0

Sáng 21/8/2015, tại phòng họp số 01 trụ sở Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 8 năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và lãnh đạo các đơn vị khối Đoàn thể huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo, điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện. Trong tháng 8 các đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, đặc biệt trong tháng đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện đã đạt được trong tháng 8, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các đơn vị khối Đảng, đoàn thể huyện cần chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành chương trình hoạt động của cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện. Quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2015. Tham gia các đoàn công tác của Huyện ủy đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội sau Đại hội tại các xã, thị trấn…