HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ THÁNG 6 NĂM 2022

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, điều hành hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong tháng 6 năm 2022, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã tích cực tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của trung ương, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, không có vụ việc nổi cộm, bức xúc xảy ra tại địa phương. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển kinh – tế xã hội, xây dựng nông thôn mới…Tuy nhiên, việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn trong thời gian qua có lúc chưa kịp thời; cập nhật thông tin cơ sở còn chậm; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có việc chưa đạt kế hoạch đã đề ra….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện đã đạt được trong tháng 6, đồng thời đề nghị các cơ quan trong khối Đảng – Đoàn thể tiếp tục bám sát kế hoạch của cấp ủy, ngành dọc cấp trên kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Tuyên truyền đến người dân tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chăm sóc thu hoạch cây trồng vụ xuân, chuẩn bị tốt phương án sản xuất vụ mùa; chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Nguyễn Văn Hùy – Văn phòng  Huyện uỷ