Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể tháng 3 năm 2015

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2015, tại phòng họp số 1, trụ sở Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Bạch Thông đã tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 3 năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và lãnh đạo các đơn vị khối Đoàn thể huyện. Đồng chí Hoàng Thu Trang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 3, các đơn vị thuộc khôi Đảng, Đoàn thể huyện đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững  mạnh”. Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ và công tác nắm tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tham mưu thực hiện Đề án nhân sự cấp ủy, lập hồ sơ nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các tổ chức hội đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp công tác tốt góp phần giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng 3, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện đã đạt được trong tháng 3, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; chủ động tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện chăm sóc lúa và trồng các cây màu vụ xuân; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tích cực thực hiện các biện pháp diệt trừ sâu ong hại cây mỡ và thực hiện trồng rừng năm 2015 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo đúng tiến độ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 10 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức tốt Hội nghị Báo cáo viên tháng 4, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015 và tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.