Hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 11 năm 2015

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại phòng họp số 01, trụ sở Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Bạch Thông đã tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 11 năm 2015. Dự hội nghị có Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và lãnh đạo các đơn vị khối Đoàn thể huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã báo cáo tóm tắt, đánh giá kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện. Trong tháng 11 năm 2015, các đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tăng cường đi công tác cơ sở, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, hoàn thành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của từng tổ chức. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tháng tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện đã đạt được trong tháng 11, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các đơn vị khối Đảng, đoàn thể huyện cần chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 (khóa XIV); kỳ họp cuối năm HĐND huyện (khóa XVIII). Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết năm 2015; hướng dẫn cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá phân loại TCCSĐ, đảng viên, xét thi đua khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2015. Duy trì dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, súng săn, công cụ săn bắt động vật trên phạm vi tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của BTV Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”…