Hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể tháng 02 năm 2017

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Thường trực Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng – Đoàn thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và lãnh đạo các đơn vị thuộc khối Đoàn thể huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo, điều hành hội nghị.

Trong tháng 02 của các đơn vị thuộc khối Đảng – Đoàn thể huyện đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Thay thế, bổ sung báo cáo viên các cấp. Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020. Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết của Đảng năm 2017. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động vui xuân, đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 gắn với Đại hội TDTT các xã, thị trấn và tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017). Tăng cường đi công tác cơ sở, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.  Tích cực, chủ động trong hoạt động của tổ chức và phối hợp trong công tác đã góp phần to lớn giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương… Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng 02, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, chưa thực hiện được trong thời gian vừa qua, phân tích tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của tháng 3 năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện đã đạt được trong tháng 02, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt cuộc thi sơ khảo và chung khảo cuộc thi Thuyết trình thực hiện Nghị quyết của Đảng năm 2017 gắn với cải cách hành chính và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Chủ động xây dựng Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017. Đặc biệt các cơ quan, đơn vị trong khối cần chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và từng đồng chí cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn. Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác sản xuất vụ xuân năm 2017 đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch giao, tich cực vận động đoàn viên, hội viên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ cấp cơ sở theo kế hoạch; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, quân chúng nhân dân…/.