HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 4 VÀ QUÝ I NĂM 2022

Ngày 29/4/2022, phòng Tư pháp huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, quý  I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, quý II năm 2022Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Luân -Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp và công chức tư pháp – hộ tịch 14 xã, thị trấn thuộc huyện Bạch Thông.

 Đ/c: Trần Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong tháng 4 và quý I ngành tư pháp huyện Bạch Thông đã kịp thời tham mưu cho UBND, lãnh dạo UBND cùng cấp triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác tư pháp theo chỉ đạo của UBND và định hướng của Sở Tư pháp tỉnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương; các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, các thủ tục hành chính liên quan đến người dân được tiếp nhận và giải quyết kịp thời; các vụ việc vi phạm hành chính giảm so với cùng kỳ; công tác chứng thực, hộ tịch đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp….

đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và quý II năm 2022, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phòng Tư pháp huyện và đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã tiếp tục phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất giải pháp công tác; xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của ngành để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp tại địa phương, trong đó chú trọng đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm hoạt động hòa giải ở cơ sở; tích cực viết tin bài phổ biến trên Cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 …/.

Nguyễn Thành Trung – Phòng Tư pháp huyện Bạch Thông